Genel

Çanakkale Akıllı Şehir Oluyor

Kale Grubu, Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens işbirliğiyle geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan Çanakkale’nin “akıllı şehir vizyonuna katkı vermeyi amaçlayan 'Aklım Fikrim Çanakkale' projesinde kurumlar arasında işbirliği sağlanması için saha çalışmaları tamamlandı.

Akıllı Şehir Projesi ile ilgili Kolin Hotel'de geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. 'Aklım Fikrim Çanakkale' projesinin amacı ve gelinen noktanın anlatıldığı ...


Yayın tarihi : 01 Haziran 2017
Yazar : ÇOMÜ Medya Merkezi

Kale Grubu, Türkiye Bilişim Vakfı ve Novusens işbirliğiyle geçtiğimiz Şubat ayında başlatılan Çanakkale’nin “akıllı şehir vizyonuna katkı vermeyi amaçlayan 'Aklım Fikrim Çanakkale' projesinde kurumlar arasında işbirliği sağlanması için saha çalışmaları tamamlandı.

Akıllı Şehir Projesi ile ilgili Kolin Hotel'de geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. 'Aklım Fikrim Çanakkale' projesinin amacı ve gelinen noktanın anlatıldığı toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Okyay,  proje ortakları Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli ile Çanakkale protokolü katıldı.

Projenin ilk aşamasında şehrin mevcut durumunun tespit edildiği bildirildi. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalarda Novusens liderliğinde oluşturulan saha ekibi önce kapsamlı bir kaynak taraması yaptı. Ardından yoğun saha ziyaretleriyle kent için durum tespiti derinleştirildi. Eş zamanlı olarak kent genelinde kurumlara ve vatandaşa dönük iki ayrı anket yapıldı. Elde edilen bulguların ışığında bir akıllı şehir semineri ve iki ayrı ortak akıl çalıştayı gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bulgular proje ekibi tarafından dünyadaki uygulamalar ışığında değerlendirilerek Çanakkale'ye özgü bir akıllı şehir yol haritası ve öneriler bütünü ortaya koyuldu. Bu yol haritasında ortaya çıkan başlıkları ise, Çanakkale akıllı şehir ortak akıl platformu oluşturulması, finansal sürdürülebilirlik için ortak şehir fonu, akıllı şehir finansal kaynakları yaratılması, akıllı şehir stratejisinin belirlenerek akıllı şehir eylem planının ortaya koyulması ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi oluşturdu.