Künye

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İletişim Fakültesi Uygulama Televizyonu
Genel Yayın Yönetmeni
VURAL BULUT
 

YAYIN EKİBİ:

Erkan ÖZAVCI - Yayın Şefi

Kasım ERTUĞRUL -Kamera, Animasyon, Reji, Kurgu

Özlem ATICI - Sekreterya

Tuğba KANTARCI - Grafiker

Uğur Karabulut - Sosyal Medya

Adres: ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Ösem Binası Kat:2

Tel: 0286 218 00 18 -2728

tv.comu.edu.tr

facebook.com/comu.televizyon -- twitter.com/comutelevizyon 

 


Canlı Yayın